Stille Zaterdag 8 april 2023

Geplaatst op 07 apr 2023

Liturgie Paasnacht van Stille Zaterdag, 8 april 2023 (om 21.30 uur)

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: van niets naar wit tijdens de viering

Organist: Sietse van Wijgerden
—————————————————————————————————————-

Stilte voor de viering

Binnenkomst ambtsdragers

Ouderling van dienst:
Er is een vreemde leegte neergedaald, een grote stilte die geen stilstand is.
Weggestorven het tumult van strijdende partijen, van innerlijke strijd.
Achter ons. Al half vergeten. Van geen belang.
Rondom ons gaat het leven voort,
trekkend rond de plaats van leegte, die ons bestaan geworden is.
En wij overdenken, woordloos, beeldloos, wat gebeurd moet zijn.
En van ver daalt milde vrede over die gedachten neer, waar de dood zo dichtbij langsging, dingen meenam die hun dienst hebben gedaan,
mensen meenam die ons lief zijn, die ons lief zijn … .
Sterk als de dood is de liefde. Sterk als de dood is de liefde.
(naar M. de Bruijne)

Drempelgebed:
God van leven, zie ons hier, uw mensen,
zie ons met alles wat in ons leeft aan hoop en twijfel, goed en kwaad.
Neem van ons weg alles wat dood en duister is.
Neem van ons weg onze angst om uw weg ten einde toe te gaan.
Ga met ons en breng ons thuis in uw licht,
wek uw kracht tot leven in ons,
zo bidden wij U door Christus, de Levende, de mens naar uw hart. Amen.
(naar C. Lieshout)

Aanvangslied: Lied 581 alle vier verzen (‘Hier zwijgt het hoge denken’)

Uitleg liturgische bloemschikking

Kyrië (gezongen) Lied 582:1, 2, 3 en 4 (‘Door wat voor grote eenzaamheden’)

Gebed bij de bijbellezingen

Bijbellezingen door de lector, gevolgd door liederen.
Bij iedere lezing geeft de voorganger een korte inleiding / toelichting.

Lezen: Psalm 42: 2-6

Zingen: Psalm 42: 1, 2 en 3 (‘Evenals een moede hinde’)

Lezen: Jesaja 12: 1-6

Zingen: Lied 580: alle vier verzen (‘Dag zo bitter en zo goed’)

Lezen: Genesis 1: 1-5

Zingen: Lied 601: alle drie verzen (‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’)

Lezen: Kolossenzen 3: 1-4

Zingen: (‘Licht dat terug komt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft’) (herhalend)

De paaskaars wordt langzaam door een diaken binnengebracht.

Na het plaatsen van de paaskaars zegt de diaken:
‘Jezus Christus is het licht voor de wereld.’

Zingen: Lied 600: alle vijf verzen (‘Licht, ontloken aan het donker’)

Witte kleden in de kerk gebracht.

Bloemenkrans met wit in de kerk gebracht en op de doopvont gelegd

Uitleg van de symboliek van de kleden en bloemenkrans

Lezen: Matteus 28: 1-10

Zingen: Lied 608 alle drie verzen (‘De steppe zal bloeien’)

Gebeden

Slotlied: Lied 611: 1 en 4 (‘Wij zullen leven, God zij dank’)

Muziek