Stille Zaterdag

30 maart 2024

Geplaatst op 30 mrt 2024

Liturgie Paasnacht van Stille Zaterdag, 30 maart 2024 (om 21.30 uur)

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: van niets naar wit tijdens de viering

Orgel: Henk van Andel, Dwarsfluit: Marja van Heelsum – Faber
—————————————————————————————————————-
Stilte voor de viering

Binnenkomst ambtsdragers

Drempelgebed door de ouderling van dienst: (naar Psalm 13)
Hoe lang nog, God, zult U mij vergeten, hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?
Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen
en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag?
Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, mijn redder, mijn God!
Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap wegzink.
Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem verslagen,’
mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk.
Ik vertrouw op uw liefde: mijn hart zal juichen, omdat U redding brengt. Amen.

Aanvangslied: Psalm 13: alle drie verzen (‘Hoe lang, Heer, gaat Gij mij voorbij’)

Uitleg liturgische bloemschikking

Kyrië (gezongen): Lied 582: 1, 2 en 3 (‘Door wat voor grote eenzaamheden’)

Gebed bij de bijbellezingen

Lezen: Klaagliederen 3, 1-20

Zingen: Lied 859: 1 en 2 (‘Schuldig staan wij voor U, Heer’)

Lezen: Klaagliederen 3, 21-31

Zingen: Lied 859: 3 en 4 (‘Zwijgend in de eigen schuld’)

Lezen: Kolossenzen 3: 1-4

Zingen: ‘Licht dat terug komt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft’ (herhalend)
Hierbij wordt de paaskaars langzaam door een diaken binnengebracht.

Na het plaatsen van de paaskaars zegt de diaken:
‘Jezus Christus is het licht voor de wereld.’

Zingen: Lied 290 (‘Licht van Pasen’) (tweemaal)

Witte kleden in de kerk gebracht.
Bloemenkrans met wit in de kerk gebracht en op de doopvont gelegd
Uitleg van de symboliek van de kleden en bloemenkrans

Lezen: Matteüs 28: 1-10

Zingen: Lied 605: alle vijf verzen (‘De toekomst is al gaande’)

Gebeden

Slotlied: Lied 659: alle zes verzen (‘Kondig het jubelend aan’)

Muziek (dwarsfluit en orgel): Allemande – M. Blavet