Pinksteren 28 mei 2023

Geplaatst op 26 mei 2023

Liturgie Pinksteren, zondag 28 mei 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: rood
Thema: ‘Jouw taal mijn taal’
——————————————————————————————————-
Orgelspel: Sietse van Wijgerden,
Dwarsfluit: Marja van Heelsum,
Viool: Leonie Heuvelman

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 674: alle vier verzen (‘O God, die op het pinksterfeest’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: Lied 683

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)
Na iedere gebedsintentie zingen we:
‘Heer, onze Heer, ontferm U’ op melodie door de organist aangegeven: 367b

Zingen: Glorialied Lied 690: alle vier verzen (‘Taal op de tong’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Zingen: Lied 668 (‘Halleluja! Adem van God vult heel de aarde’)

Bijbellezing: Handelingen 2: 1-13
(in het Afrikaans, Fries, Engels en Nederlands, afgewisseld met Lied 668)
Afrikaans door ds. Adrian Blom
Zingen: Lied 668,
Fries door Wynsen Faber,
Zingen: Lied 668,
Engels door Marianne Bouman,
Zingen: Lied 668,
Nederlands door de lector, Gijsbert van der Beek (deze tekst wordt geprojecteerd)

Zingen: Lied 686: alle drie verzen (‘De Geest des Heren heeft’)

Overweging, Thema: ‘Jouw taal mijn taal’
Handelingen 2:11
‘… wij allen horen hen, in onze eigen taal, spreken … over Gods grote daden.’

Muzikaal moment (door Sietse van Wijgerden en Marja van Heelsum
en Vioolspel (Lied 839) door Leonie Heuvelman)

Zingen Lied 839: alle vier verzen (‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: gezongen Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 687: alle drie verzen ‘Wij leven van de wind’

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Muziek