Pinksteren 19 mei 2024

Geplaatst op 17 mei 2024

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: rood
Thema: ‘Taal van leven’
Orgel: Henk van Andel
Dwarsfluit: Marja van Heelsum

——————————————————————————————————-

Orgelspel: Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist (Lied 670) – J. G. Walther

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst

Bemoediging en groet
O: Onze hulp is de naam van de Schepper
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
O: Genade zij u, en vrede, van de Levende,
A: die is, en die was, en die komt, nu en altijd. Amen.

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 674: alle vier verzen (‘O God, die op het pinksterfeest’)

Moment voor de kinderen: (door de leiding van de zondagsschool)

Kinderlied: Lied 683 (’t Is feest vandaag, ’t is pinksterfeest)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars. Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië):
Na iedere gebedsintentie zingen we:
‘Heer, onze Heer, ontferm U’, op melodie door de organist aangegeven: Lied 367b

Glorialied: Lied 690: alle vier verzen (‘Taal op de tong’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Handelingen 2: 1  – 13

Zingen: Lied 701: alle vier verzen (‘Zij zit als een vogel’)

vervolg lezing: Handelingen 2: 14  – 24

Zingen: Lied 686: alle drie verzen (‘De Geest des Heren heeft’)

Overweging. Thema: ‘Taal van leven’

Handelingen 2:4

‘… en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.’

1. Vervuld van de standhoudende levenskracht van God
2. De levenskracht van God of de drang om je domein uit te breiden
3. De vreemde talen als teken van de ruimte voor onszelf en anderen om zichzelf te blijven.

 

Muzikaal moment:
Dwarsfluit en orgel: Le Mondorge/Grazioso – M. Blavet

Zingen: Lied 691: alle drie verzen (‘De Geest van God waait als een wind’)

Overlijdensbericht en gedachtenis: de heer Zeger Scherff

De gedachteniskaars wordt met het licht van de Paaskaars aangestoken door de ouderling van dienst.

 

Zingen: Psalm 146: 1 en 2 (‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,

het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Zingen Slotlied: Lied 687: alle drie verzen (‘Wij leven van de wind’)

Zegen,‘Amen’ (gezongen)

Muziek: Dwarsfluit en orgel: Gigue – M. Blavet