Pasen 9 april 2023

Geplaatst op 07 apr 2023

Liturgie Pasen 9 april 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Alles wordt anders’

Muziek: Sietse van Wijgerden en Marja van Heelsum – Faber
————————————————————————————————————–

Liederen vóór de dienst:
Lied 637: alle vier verzen (‘O vlam van Pasen, steek ons aan’)

Lied 632: alle drie verzen (‘Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt en gegeven’)

Welkomstwoord en drempelgebed door de ouderling van dienst

Gebed

Aanvangslied: Lied 630: 1 en 4 (‘Sta op! – Een morgen ongedacht’)

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool)
Veertigdagentijd project ‘Verander je mee?’

Thema Pasen: ‘Alles wordt anders’
Projectlied:

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars en komen niet weer terug in de kerkzaal.

Kyriëgebed

Glorialied: Lied 624: alle drie verzen (‘Christus, ons Heer, verrees’)

Uitleg liturgische bloemschikking

Gebed bij de bijbellezing

Bijbellezing: Johannes 20: 1-18

Zingen: Lied 627: 1 en 5 (‘Wij delen verdriet en zorgen’)

Overdenking: Thema: ‘Alles wordt anders’

Muzikaal moment

Zingen: Lied 625: alle drie verzen (‘Groen ontluikt de aarde’)

Gebeden: Dank- en voorbeden, stilgebed,
het Onzevader-gebed: (gesproken in de oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 659: alle zes verzen (‘Kondig het jubelend aan’)

Zegen,

A: ‘Amen’(gezongen)

Muziek