Pasen

31 maart 2024

Geplaatst op 30 mrt 2024

Liturgie Pasen 31 maart 2024

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Leven met levendigheid’

Orgel: Henk van Andel, Dwarsfluit: Marja van Heelsum – Faber
——————————————————————————————————————-
Muziek (dwarsfluit/orgel): Adagio – B. Marcello (1686-1739)

Liederen vóór de dienst:
Lied 630: alle vier verzen (‘Sta op! – Een morgen ongedacht’)
Lied 659: alle zes verzen (‘Kondig het jubelend aan’)

Welkomstwoord en drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 767:1, 4, 5, 6 en 7 (‘De toekomst van de Heer is daar’)

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagschool)
Veertigdagentijd en Pasen project ‘Wat goed dat jij er bent’.

Projectlied: ‘Veertig dagen duurt de reis’ (melodie Lied 539 uit het liedboek)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars, voor het paasontbijt.
Zij komen niet weer terug in de kerkzaal.

Kyriëgebed

Glorialied: Lied 624: alle drie verzen (‘Christus, onze Heer, verrees’)

Uitleg liturgische bloemschikking

Gebed bij de bijbellezing

Bijbellezing: Johannes 20: 1-18

Zingen: Lied 626: alle acht verzen (in beurtzang) (‘Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg’)
Allen: vers 1 en 8
Vrouwen: vers 2, 4 en 6
Mannen: vers 3, 5 en 7

Overdenking: Thema: ‘Leven met levendigheid’

Muzikaal moment (dwarsfluit/orgel): 1. Largo, 2. Allegro – B. Marcello

Zingen: Lied 604: 1 en 2 (‘De eerste dag der week’)

Gebeden: Dank- en voorbeden, stilgebed,

het Onzevader-gebed (gesproken in de oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 611: alle vier verzen (‘Wij zullen leven, God zij dank’)

Zegen,
A: ‘Amen’ (gezongen)

Muziek (dwarsfluit/orgel): Allegro – B. Marcello