Liturgie Gezamenlijke dienst 1 augustus 2021

Geplaatst op 01 aug 2021

Liturgie Gezamenlijke dienst 1 augustus 2021

 

Voorganger: ds. L. Oosterom

Liturgische kleur: groen

 

Orgelspel: Nun freut euch. lieben Christen g’mein (Lied 654 -3 variaties) – J. P. Sweelinck 1562-1621

 

Welkomstwoord door de ouderling van dienst.

 Aanvangslied: Lied 92: 1 en 3

 Bemoediging en groet

 Moment voor de kinderen

 Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

 Smeekgebed (Kyrie)

 Zingen: Loflied 107: 1 en 7

Bijbellezingen:

1e Lezing: Jesaja 43: 1 – 7

Zingen: Lied 513

2e Lezing: Johannes 6: 16 – 21

Zingen: Lied 933

Overweging

 

Muzikaal moment: Wenn wir in höchsten Nöthen sein (koraal en voorspel) – J.S. Bach 1685-1759

Zingen: Lied 352: 1, 2, 5 en 7   

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het gezongen Onzevader-gebed: Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Slotlied 801: 1, 2 en 3

Zegen

Orgelspel: Toccata in C – Joh. Pachelbel 1653-1706