Jeugd- en Jongerendienst 2 juni 2024

Geplaatst op 31 mei 2024

Voorganger(s): ds. A.H. Blom
Ouderling(en): Mevrouw S. (Simone) Burgers en mevrouw E. (Elly) de Munnik.
Organist: Marc Schippers

 


 

Introliedjes
Binnenkomst kerkenraad
Woord van welkom
Gedicht: ‘Je mag er zijn’
Muziek
Bemoediging en groet
Muziek
Nieuwsquiz
Gebed
Muziek
Moment met de kinderen en kinderlied
Lezing: Handelingen 4: 32-37 en 5: 1-11
Diverse filmpjes
Activiteit: Mentimeter
Muziek
Gebeden
De berengroet
Collectemoment
Muziek
Zegen