Hemelvaartsdag 18 mei 2023

Geplaatst op 16 mei 2023

Liturgie gezamenlijke dienst Hemelvaartsdag 18 mei 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema ‘Hemelvaart’
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 150: allebei verzen (‘Loof God, loof Hem overal’)

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 663: allebei verzen (‘Al heeft Hij ons verlaten’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Handelingen 1: 1-14

Zingen: Lied 666: allebei verzen (‘De Heer is opgetogen’)

Overweging

Muzikaal moment

Zingen: Lied 667: alle zes verzen (‘Hij leeft’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: gezongen Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 675: allebei verzen (‘Geest van hierboven’)

Zegen,
Amen (gezongen)

Orgelspel