Goede vrijdag 7 april 2023

Geplaatst op 07 apr 2023

Liturgie Goede Vrijdag 7 april 2023 (om 19.30 uur)

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: rood
Thema: ‘Verander je mee?’

Muziek: Gelegenheidskoor o.l.v. Henk van Andel, zingt het gedeelte van Goede Vrijdag uit
het oratorium voor de Veertigdagentijd en Pasen: ‘Als de Graankorrel sterft……’
————————————————————————————————————————

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord

Drempelgebed

Uitleg liturgische schikking

Vervolgd door de ouderling van dienst, tevens lector

Samen gegeten, samen gedronken, samen gemeenschap geweest, en nu weer alleen.
Alleen?

Driemaal gevraagd om met mij te waken,
driemaal zo moe, zijn jullie gaan slapen.

Driemaal gevraagd of jij hem zou kennen,
driemaal gevlucht in niets dan ontkenning.

En zij zochten een reden om hem te doden.

‘Goede Vrijdag’ uit ‘Als de graankorrel …’ (pag. 39)
Stem: Marianne Bouman
Stem kruiswoorden: ds. Adrian Blom

Aan het slot na het lied: ‘Laten wij dan nu begraven’, de kerkzaal in stilte verlaten.