Goede Vrijdag

29 maart 2024

Geplaatst op 29 mrt 2024

Liturgie Goede Vrijdag 29 maart 2024 (om 19.30 uur)

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: rood
Thema: ‘Wat goed dat jij er bent’
————————————————————————————————————————–
Orgelspel: Wynsen Faber, Dwarsfluit: Marja van Heelsum – Faber

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Ouderling van dienst:
Laten we ons in stilte voorbereiden op de voortzetting van deze dienst van de Paascyclus.

Drempelgebed:
Verborgen God, laat Je toch vinden, treed toch tevoorschijn, laat Je zien!
Wij zoeken Jou met hart en zinnen, wij zoeken Jou met hart en ziel!
Geef ons de kracht die ene stap te doen weg van onszelf, Nabije, naar Jou toe Amen.
(naar M. de Bruijne)

Uitleg liturgische schikking

Zingen: Lied 556:1 en 2 (‘Alles wat over ons geschreven is’)

Vervolgd door de Kruiswoorden in beeld geprojecteerd,
uitgesproken door de lector Marianne Hartman,
Instrumentale muziek door Marja van Heelsum,
Meditatieve woorden door de voorganger.

1. ‘Vader vergeef hen, ze weten niet wat ze doen.’ (lector)

Beeld geprojecteerd en instrumentale muziek:
Meditatieve woorden:

(Beeld verdwijnt)
Zingen: Lied 582:1 en 3 (‘Door wat voor grote eenzaamheden’)

2. ‘Vandaag zul je met mij zijn in het paradijs.’ (lector)

Beeld geprojecteerd en instrumentale muziek:
Meditatieve woorden:

(Beeld verdwijnt)
Zingen Lied 586: alle vier verzen (‘Zie de mens die in zijn lijden’)

3. ‘Vrouw, zie hier uw zoon. Zoon, zie hier uw moeder.’ (lector)

Beeld geprojecteerd en instrumentale muziek:
Meditatieve woorden:

(Beeld verdwijnt)
Zingen: Lied 583: alle vier verzen (‘Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog’)

 

 

 

4. God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’ (lector)

Beeld geprojecteerd en instrumentale muziek:
Meditatieve woorden:

(Beeld verdwijnt)
Zingen: Lied 587:1 en 2 (‘Licht voor de wereld’)

5. ‘Ik heb dorst.’ (lector)

Beeld geprojecteerd en instrumentale muziek:
Meditatieve woorden:

(Beeld verdwijnt)
Zingen: Lied 581:1 en 2 (‘Hier zwijgt het hoge denken’)

 

6. ‘Het is volbracht.’ (lector)

Beeld geprojecteerd en instrumentale muziek:
Meditatieve woorden:

(Beeld verdwijnt)
Zingen: Lied 581: 3 en 4 (‘Zijn zwijgen voor de rechter’)

7. ‘Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.’ (lector)

Doven van de Paaskaars door de voorganger, tegelijkertijd verdwijnt het beeld!

Verwijderen van de kleur uit de kerk in stilte

Instrumentale muziek

Gesproken door de voorganger: lied 590: 1, 2, 3 en 4
1.Nu valt de nacht.
Het is volbracht:
de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht
in Gods hand gegeven.

2. De wereld gaf
Hem slechts een graf,
zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf
en zijn leven sterven.

3. Hoe slaapt Gij nu,
die men zo ruw
aan ’t kruishout heeft gehangen.
Starre rotsen houden U,
rots des heils, gevangen.

4. ’t Is goed, o Heer,
Gij hoeft de eer
van God niet meer te staven.
Leggen wij ons bij U neer,
in uw dood begraven.

Wij verlaten in stilte de kerk.
Geen orgelspel dus.

(Beelden: papiersnijkunst door Arie de Ruiter, Wijk en Aalburg)