Goede vrijdag 15 april 2022

Geplaatst op 15 apr 2022

Liturgie Goede Vrijdag 15 april 2022

Liturgische kleur: rood
Thema: ‘Jezus sterft’

Orgel: Henk van Andel
Dwarsfluit: Marja van Heelsum
——————————————————————————————————————–
Binnenkomst ambtsdragers.

Muziek: Nocturne (orgel, fluit) – K. van Eersel geb. 1944

Aanvangslied: Lied 556: alle 5 verzen (‘Alles wat over ons geschreven is’)

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Kyriëgebed
Zingen: Lied 558: alle tien verzen (‘Jezus om uw lijden groot’)

Uitleg van de liturgische bloemschikking

Gebed bij de bijbellezingen

Bijbellezingen: Johannes 18: 1-11

Zingen: Lied 587:1

Schriftlezing: Johannes 18: 12-27

Zingen: Lied 587: 2

Schriftlezing: Johannes 18: 28-40

Zingen: Lied 587: 3

Schriftlezing: Johannes 19: 1-16a

Zingen: Lied 587: 4

Schriftlezing: Johannes 19: 16b-30

Doven van de Paaskaars (door de voorganger)

Verwijderen van de kleur uit de kerk

Zingen: Lied 590:1, 2, 3 en 4

Schriftlezing: Johannes 19: 31-37

Zingen: Lied 587: 6

Schriftlezing Johannes 19: 38-42

Zingen: Lied 592: alle drie verzen

Muziek: Andante (orgel en fluit) – J. Alain 1911-1940

Slotlied: Lied 562: alle drie verzen (‘Ik wil mij gaan vertroosten’)

Wij verlaten in stilte de kerk. Geen orgelspel dus.