Gezamenlijke dienst zondag 31 december

Geplaatst op 29 dec 2023

Voorganger: Ds. M.C. van der Zouwen
Organist: Marc Schippers
Ouderling van dienst: De heer J. Luijten
Korte informatie: Oudjaarsdag. Gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk. Doopdienst
Datum/tijd: zondag, 31 december, 2023 – 10:00

In deze dienst wordt de doop bediend aan Nadyne Diandra Jenna, dochter van Petra en Robert Hoekwater, zusje van Joley.

ORDE VAN DIENST
Lied 100 : 1, 2 en 3

Votum:
voorganger: onze hulp is de naam van de Heer:
gemeente: Ik ben je nabij
voorganger: die hemel en aarde gemaakt heeft
gemeente: en trouw blijft tot in eeuwigheid
voorganger: genade, vrede en barmhartigheid zij ons
gemeente: van de Vader, door de Zoon en in de Geest. Amen

Begroeting:
voorganger: De Heer zij met u
gemeente: en met uw geest.

Lied 100: 4
Bericht uit de wereld.
Kyriegebed lied 1003 : 1, 2 en 4
Gloriatekst
Lied 705: 1

DOOPLITURGIE

Inleidend woord
Nadyne wordt binnengebracht onder het afspelen ‘van ‘meer dan een wonder’
Presentatie
Vraag om de naam te noemen in de kring van de gemeente
Lied: ‘ik zal er zijn’ : 1 en 2
Gedicht
Lied: ‘zegen voor de kinderen’
Vraag om de doop
Lied 356 als doopgebed / onder naspel kinderen naar voren
Gesprekje met de kinderen
Lied 354 : 1
Bediening van de doop en zegen
Lied 348 : 9
Overhandiging doopkaars: ‘Ik ben het licht voor de wereld, wie Mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Lied 348 : 1
Gelofte
Gemeente gaat staan. Vraag aan de gemeente.
Antwoord: ja dat beloven wij.
Lied 781. De naam wordt in het doopboek geschreven
Kinderen naar KND
Gebed bij de opening van de schriften
Lied 314: 1 en 2
Lezing deuteronomium 5: 12-14
Lied 314: 3
Overdenking
Lied 91a: 1 en 3
Slotgebeden afgesloten met Onze Vader
Na ‘zo bidden wij u’ zingen we lied 925
Collectemoment
Lied 511: 1, 2, 5 en 7
Zegen