Gezamenlijke dienst van het werelddiaconaat op 4 februari 2024

Geplaatst op 02 feb 2024

Orgelspel

Woord van welkom

Lied 67: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging
v: Onze hulp is de Naam van de Heer
g: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: Die trouw houdt tot in eeuwigheid
g: EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN

Groet
v: de Heer is met u allen
g: ZIJN VREDE IS MET U

Lied 67: 3

Kyriegebed, acclamatie lied 281: 1+2, 3+4, 5+6

ELB 161

Gebed

Aankondiging project Bangladesh

Moment met de kinderen en kinderlied

Lezing: 2 Koningen 4: 18-37

Lied: 317

Lezing: Marcus 1: 21-31

Lied 391: 1 en 2

Verkondiging

Lied 534

Gedicht: ‘Wie alleen loopt’ van Patrice Kayo uit Kameroen

Dankgebed en voorbeden, acclamatie lied 367F

Lied 369b

Aankondiging collecten

Lied 418: 1, 2 en 3

Zending en zegen

Lied 431b

Orgelspel