Gezamenlijke dienst in de Ontmoetingskerk zondag 16 april om 10 uur

Geplaatst op 14 apr 2023

 

 

Orgelspel

Woord van welkom

Lied 630: 1 en 3

Bemoediging
v: Onze hulp is in de naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft
v: die trouw is tot in eeuwigheid
a: en niet loslaat het werk dat zijn hand begon

Groet
v: …
en van de Heilige Geest
a: Amen

Inleiding op de dienst

Kyrie gebed
Lied 634: 1

Gebed

Moment met de kinderen en kinderlied

Eerste lezing: Genesis 18: 1-5

Lied 15: 1 en 4

Epistellezing: 1 Petrus 1: 3-7

Lied 858

Aankondiging evangelielezing

Lied 338d

Evangelielezing: Lucas 24: 13-35

Lied 339a

Uitleg en verkondiging

Lied 642: 1, 2, 3, 4, 7 en 8

Aankondiging collecten

Orgelspel

Gebeden, acclamatie lied 368f

Lied 978: 1, 2 en 4

Zegen, beantwoord met lied 431b

Orgelspel