Gezamenlijke dienst 17 december 2023

Geplaatst op 15 dec 2023

Orgelspel

Welkom

Kaarsenvers door Kristel
De tijd gaat verder,
het licht breekt door.
Want God zal ons redden,
wij zingen in koor.

Aansteken van de derde adventskaars door Nienke

Lied 138: 2 en 4

Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 463: 1, 2 en 3

Kyriegebed beantwoord met lied 463: 6, 7 en 8

Gebed

Moment met de kinderen en projectlied

1e lezing: Jesaja 9: 1-6

Lied 454: 1, 2 en 3

2e lezing: Lucas 1: 57-79

Lied 454: 4 en 5

Verkondiging

Lied 466: 2, 3 en 5

Dankgebed met als acclamatie lied 367e

Onze Vader

Collectemoment

Lied 444 – wisselzang: 1 allen, 2 V, 3 M, 4 en 5 allen

Zegen

Lied 431b

Orgelspel