Eerste Paasdag 17 april 2022

Geplaatst op 16 apr 2022

Liturgie Pasen 17 april 2022

Liturgische kleur: wit

Orgel: Sietse van Wijgerden
Dwarsfluit: Marja van Heelsum
———————————————————————————————————————

Te zingen liederen vóór de dienst:

Lied 632: alle drie verzen (‘Dit is de dag’)

Lied 624: alle drie verzen (‘Christus, onze Heer, verrees’)

Lied 623:1, 2 en 7 (‘O hart, spring op vol vreugde’)

Welkomstwoord en Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 98: 1, 2 en 3 (‘Zing een nieuw lied voor God de Here’)

Kyriëgebed

Glorialied Lied 619: alle zes verzen (‘Lof zij God in de hoogste troon’)

Uitleg liturgische bloemschikking

Gebed bij de bijbellezingen

Bijbellezingen: Hooglied 3: 1-5; 6: 1-3

Zingen Lied 808: alle vijf verzen (‘In diepe nacht ben ik gegaan’)

Lezen: Johannes 20: 1

Zingen Lied 626: alle acht verzen (‘Ik zoek mijn Heer, het graf is leeg’)

Overdenking. Thema: ‘Droog je tranen’

Muzikaal moment: Siciliano uit de fluit sonate in E van J.S. Bach

Zingen Lied 637: alle vier verzen (‘O vlam van Pasen, steek ons aan’)

Gebeden: Dank- en voorbeden, stilgebed, ‘Onze Vader’

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied Lied 634: allebei verzen (‘U zij de glorie’)

Zegen, Wij gaan, in de kracht van onze kwetsbaarheid, met de zegen van God:

V: In ons hart en in ons huis
A: DE ZEGEN VAN GOD.
V: In ons komen en in ons gaan
A: DE VREDE VAN GOD
V: In ons leven, op onze zoektocht,
A: DE LIEFDE VAN GOD
V: Bij het einde, nieuw begin,
A: DE ARMEN VAN GOD OM ONS TE ONTVANGEN, THUIS TE BRENGEN.

A: Amen, amen, amen (gezongen)

Muziek: Allegro assai ook uit de sonate in E van J.S. Bach