Dienst zondag 14 augustus 2022

Geplaatst op 10 aug 2022

Orde voor de gezamenlijke dienst op zondag 14 augustus 2022 in de Ontmoetingskerk

Welkom

Lied 82:1

Bemoediging en groet

Lied 82:3

Gebed om ontferming

Lied 274

KND YouTube ‘Kom aan boord’

Gebed voor de opening van het Woord

Eerste lezing: Jeremia 23:23-28a

Lied: 992

Tweede lezing: Lukas 12:49-56

Lied: 802:1.2.4

Verkondiging ‘de tijd duiden’

Lied: 967:1.2.4.6.7

Gebeden afgesloten met gezamenlijk uitgesproken Onze Vader

Aankondiging collecten

Slotlied: 801:1.2.3

Zegen en gezongen amen