Dienst 10 december 2023 (2e zondag van de Advent)

Geplaatst op 08 dec 2023

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk, 2e zondag van de Advent 10 december 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars
Thema ‘Maak plaats!’
————————————————————————————————————————-
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Het is de 2e zondag van de Advent. Voordat we verder gaan met de dienst wordt nu
de tweede adventskaars aangestoken.

Aansteken adventskaars en lezen gedichtje

In stilte bereiden we ons voor op de dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 158a: alle drie verzen (‘God zij geloofd uit alle macht’) (Lofzang van Zacharias)

Moment voor de kinderen:
Adventsproject ‘Weet jij hoe laat het is?’
Johannes vertelt over de komst van de Heer: ‘Maak plaats!’

Kinderlied:

Zondag 2:
Bij het water klinken woorden
van de stem in de woestijn.
Zo laat God de mensen horen:
‘Ik zal altijd bij je zijn.’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië) (gezongen): Lied 942: 1 en 2 (‘Ik sta voor U in leegte en gemis’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1e Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11

Zingen: Lied 456b: 1, 2, 3 en 4 (‘Kwam van Godswege’)

2e Schriftlezing: Johannes 1: 19-28

Zingen: Lied 456b: 5, 6, 7 en 8 (‘Doper, wat moeten wij doen’)

Overweging. Thema ‘Maak plaats!’
Jesaja 40:3,4 ‘Baan voor God een weg door de woestijn,
effen in de wildernis een pad voor onze God.
Laat elke vallei verhoogd worden, en elke berg en heuvel verlaagd … .’
1. Het verlangen naar een grondig vernieuwde wereld
2. Baan voor God een weg
3. De betekenis van de komst van God
4. Hoe God in ons leven komt

Muzikaal moment

Zingen: Lied 528: 1, 3 en 5 (‘Omdat Hij niet ver wou zijn’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 439: 1 en 2 (‘Verwacht de komst des Heren’)

Zegen,
De Genadige zegene u en behoede u;
de Barmhartige doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig;
de Liefdevolle verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

Allen: ‘Amen’ (gezongen)