Dienst Witte Donderdag 6 april

Geplaatst op 04 apr 2023

Liturgie Witte Donderdag 6 april 2023 (om 19.30 uur)

Dienst van Schrift en Tafel
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Verander je mee?’
———————————————————————————————————————-

Orgel/zang: Sietse van Wijgerden, Dwarsfluit: Marja van Heelsum – Faber, Piano: Yke

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 116: vers 1, 3 en 4 (‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’)

Smeekgebed (Kyrië):
Zingen: Lied 1005: alle vijf verzen (‘Zoekend naar licht’)

Liturgische schikking

Gebed bij de bijbellezing

Bijbellezing Exodus 12: 1-20

Zingen: Lied 395: 1 en 2 (‘Op de avond, ……’)

Overweging: ‘God zorgt voor ons’
Exodus 12:13 ‘Maar jullie zal Ik voorbijgaan … .’

Muzikaal moment

Lied 395: 3 en 4 (‘Op de avond, ……’)

Gebeden

Mededelingen door de ouderling van dienst

Avondmaalsviering

Zingen: Lied 393: alle drie verzen (‘Als ik in deze stille tijd’)

Tafelgebed:

Zingen wij U toe: Lied 405: 1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

Voortzetting Tafelgebed:

Het Onzevader-gebed: lied 369b (gezongen)

Uitdelingswoorden en nodiging:

Communie: (onder muziek)

Dankzegging:

Slotlied van Dankzegging: Lied 418: 1 en 2 (‘God schenk ons de kracht’)

Wij verlaten de kerk onder muziek.