Dienst Witte Donderdag 1 april 2021

Geplaatst op 01 apr 2021

Liturgie Witte Donderdag 1 april 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Dienst van Schrift en Tafel
Thema: ‘Verbonden in het gênante’

Orgel: Wynsen Faber
Zang: Gijsbert en Joke van der Beek /Goof en Liesbeth Verspui

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied 807: 1, 4 en 6 (‘Een mens te zijn op aarde’)

Drempelgebed

Smeekgebed (Kyrië): Zingen: Lied 1003: 1, 3, 4 en 5 (‘Stil is de straat’)

Bijbellezing door de lector (Marianne Bouman) gelezen: Johannes 13: 1 – 20

Zingen: Lied 826: alle drie verzen (‘O Christus, woord der eeuwigheid’)

Overweging
Thema: ‘Verbonden in het gênante’
Johannes 13:20 De woorden van Jezus: ‘Ik verzeker jullie: wie iemand ontvangt die door mij
gezonden is, ontvangt mij, en wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft.’

Muzikaal moment

De koorleden komen weer op het liturgisch centrum staan

Zingen: Lied 1007: alle zeven korte verzen (‘Brood zal ik je geven’)

Gebeden

Brood en wijn worden door de voorganger en door de deelnemers (thuis achter het scherm) in gereedheid gebracht.
Lied 568a (Ubi caritas) een aantal keren

Tafelgebed

Zingen: Lied 405: 1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

Slotlied van Dankzegging: Lied 990: 1, 3 en 6 (‘De laatsten worden de eersten’)