Dienst voor en met anders begaafden, zondag 28 april 2024 om 15.00 uur.

Geplaatst op 26 apr 2024

Liturgie dienst voor en met anders begaafden, zondag 28 april 2024 om 15.00 uur.

Thema: ‘Groei en bloei!’
————————————————————————————————————-
-Welkomstwoord door de ouderling van dienst

-Drempelgebed

-Bemoediging en groet

-Aanvangslied: Psalm 33: 1 en 8

-Kyriëgebed

-Loflied: ‘Ik maakte het licht’
“Ik maakte het licht toen de wereld begon
en ik leidde het licht van de sterren, maan en zon.
Ik kwam naar de aarde voor een nieuw begin:
in Betlehem zette het licht weer in”.

“Schijn maar, schaar je in de rij.
Ik ben de Heer van het licht” zegt Hij.
“En Ik leid je wel, dus kom er ook maar bij
en ik breng jullie allen in het licht”, zegt Hij

“Ik scheen op de sabbat en genas een man,
maar het vrome volk sprak er schande van.
Bij arme vissers vond Ik wel gehoor:
zij sloten zich aan, en het licht ging door”.

“Hoewel Ik leek verslagen ben Ik opgestaan:
nooit kan de dood Mij nu nog weer verslaan.
En Ik leef in jou wanneer jij leeft in Mij,
want Ik ben de Heer van het licht”, zegt Hij.

-Zingen bij de opening van de bijbel: ‘Lees je Bijbel bid elke dag’
Lees je bijbel,
bid elke dag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag,
dat je groeien mag (3x)
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag.

-Lezen uit de bijbel in gewone taal:
Johannes 15: 1 – 8
Het voorbeeld van Gods druivenplant
1-2Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben de stam van Gods druivenplant, en jullie zijn de takken. God zelf is de tuinman. Hij haalt de takken weg waar niets aan groeit. En de takken waaraan druiven groeien, maakt hij kort. Want dan komen er in het volgende jaar nog meer druiven aan. 3Jullie lijken op de goede takken die kort gemaakt zijn. Want door mijn woorden is het slechte uit jullie weggehaald, en zijn jullie rein geworden.
4Jullie moeten met mij verbonden blijven, en ik met jullie. Want alleen dan kunnen jullie op een goede manier leven. Net zoals er alleen druiven groeien aan takken die aan de stam vastzitten. Aan losse takken kunnen geen druiven groeien.
5Ik ben de stam van de druivenplant en jullie zijn de takken. Als jullie met mij verbonden blijven en ik met jullie, dan zul je veel goeds kunnen doen. Maar zonder mij kun je niets.
6Als je niet met mij verbonden blijft, loopt het slecht met je af. Dan lijk je op een tak die van de stam af gehaald is. Zo’n tak verdort, en hij wordt opgeruimd en in het vuur gegooid.
7Jullie moeten dus met mij verbonden blijven, en naar mijn woorden luisteren. Dan zal alles wat je vraagt, gebeuren. 8Jullie zullen dan, als leerlingen van mij, veel goede dingen doen. Zo maken jullie de hemelse macht van mijn Vader zichtbaar.

-Zingen: ‘Laat me in U blijven, groeien, bloeien’
1 Laat m’ in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland, die de wijnstok zijt!
Uw kracht moet in mij overvloeien,
of ‘k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.

2 Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer’.
In Uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer.
Uw Geest zij in mij uitgestort;
de rank, die U ontvalt, verdort.

-Lezen:
Johannes 15: 9 – 17
Houd van elkaar
9-10Ik houd van jullie, net zoals de Vader van mij houdt. Doe wat ik van je vraag. Want dan blijft mijn liefde je leiden. Ook ik heb altijd gedaan wat de Vader van mij gevraagd heeft. En zijn liefde heeft mij altijd geleid.
11Ik vertel jullie al deze dingen, omdat ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen als ik. Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is. 12Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd. 13Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden.
14Jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik van je vraag. 15Ik noem jullie niet langer dienaren, ik noem jullie vrienden. Want dienaren weten niet alles van hun heer. Maar aan jullie heb ik alles bekendgemaakt wat ik van mijn Vader gehoord heb.
16Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik heb jullie uitgekozen. En ik geef jullie de opdracht om de wereld in te gaan. Doe goede dingen, en blijf dat doen. De Vader zal jullie alles geven wat je hem vraagt, omdat jullie bij mij horen. 17Dit vraag ik van jullie: houd van elkaar.

-Zingen: Vervolg ‘Laat me in U blijven, groeien, bloeien.
3 Neen, Heer’, ik wil van U niet scheiden,
‘k blijf d’ Uw’ altijd, blijf Gij de mijn’!
Uw liefde moet alom mij leiden,
Uw leven moet mijn leven zijn,
Uw licht moet schijnen in mijn huis
bij kruis naar kracht, en kracht naar kruis.

4 Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,
dan wint mijn ziel door U in kracht!
Het werk, in need’righeid begonnen,
wordt dan in heerlijkheid volbracht!
Wat in de winds’len sliep, ontbot
en komt in ’t licht en rijpt voor God.

-Preek.

-Muzikaal moment: solozang Bram van Dijk: ‘k Ben een koninklijk kind’

-Zingen: ‘Toen ik naar mijn naaste zocht’
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij? Waar was jij?
Toen ik naar mijn naaste zocht, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Ik was naakt en had geen geld, waar was jij? Waar was jij?
Ik was naakt en had geen geld, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Ik had niets en zocht een huis, waar was jij? Waar was jij?
Ik had niets en zocht een huis, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Toen ik dorst en honger had, waar was jij? Waar was jij?
Toen ik dorst en honger had, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij? Waar was jij?
Ik was ziek en vroeg om hulp, waar was jij?

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn, zal ik zijn.
Overal waar jij zult zijn, zal ik zijn.

En ik vraag je niet naar huidskleur,
naar geloof of naar je naam.
Toen ik naar een naaste zocht, waar was jij?

-Gebeden,
-Onze Vader: (zingen op de melodie van Elly en Rikkert)
Onze Vader die in de hemelen zijt
Uw naam worde geheiligd
Uw koninkrijk kome
Uw wil geschiede
Op aarde zoals in de hemel

Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
Gelijk ook wij aan anderen vergeven
En leidt ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van de boze

Want van U is het koninkrijk
En de kracht en de heerlijkheid
Tot in eeuwigheid
In eeuwigheid
Amen

-Slotlied: ‘De kracht van uw liefde’
Heer ik kom tot U
Neem mijn hart verander mij
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U
Want Heer ik heb ontdekt,
Dat als ik aan uw voeten ben,
Trots en twijfel wijken,
Voor de kracht van Uw liefde
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
Heer kom dichterbij,
Dan kan ik Uw schoonheid zien
En Uw liefde voelen, diep in mij
En Heer, leer mij Uw wil,
Zodat ik U steeds dienen kan.
En elke dag mag leven
Door de kracht van Uw liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend
Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.
Dan zweef ik op de wind,
Gedragen door Uw Geest,
En de kracht van Uw liefde.

-Zegen.

Collecte aan de uitgang is bestemd voor de kerk.

Na de dienst is er gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris!

Volgende dienst voor en met anders begaafden:
Zondag 29 september 2024 om 15.00 uur in de Geref. Kerk vrijgemaakt te Waardhuizen