Dienst Stille Zaterdag 3 april 2021

Geplaatst op 03 apr 2021

Liturgie Stille Zaterdag 3 april 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Paaswake van Stille Zaterdag
Thema: ‘Opstaan uit een donker doodsbestaan’
Liturgische kleur: van niets naar wit tijdens de viering

Orgel: Wynsen Faber
Dwarsfluit: Marja van Heelsum
Zang: Henk en Leida van Diest / Nel Schaddelee en Nel van Dalen

Muziek die meer stilte is dan geluid

Liturgische schikking: (door de voorganger gelezen)

Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven.
Zijn naam is uitgesproken, Hij heeft een plek gekregen.
Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen.
Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde
en wacht, als een zaadje in de grond, op een nieuw begin.
Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf.

De koorleden staan op het liturgisch centrum

Aanvangslied 592: 1, 2 en 3 (‘Stil ligt de tuin rondom het witte graf’)

Drempelgebed:
Goede God, wij zijn bij elkaar gekomen,
omdat we geloven dat het Pasen wordt.
Als het donker is in de wereld, en in ons leven, dan bidden wij:
God, geef licht. Amen.

Smeekgebed (Kyrië) zingen: Psalm 130:1 en 3 (‘Uit diepten van ellende’)

Voorganger:
Het eerste scheppingsverhaal is een opstandingsverhaal.
Juist als alles woest en doods is, kun je ontdekken dat het God is
die licht en leven voortbrengt in de duisternis van ons leven in onze wereld.

Bijbellezingen door de lector (Leida van Diest) gelezen

Lezen: Genesis1:1-5

Zingen: Lied 601: alle drie verzen (‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’)

Voorganger:
We zouden willen dat er alleen maar vreugdevol leven was, zonder lijden,
alleen maar plezier, zonder pijn,
alleen maar opstanding en leven, zonder dood,
alleen maar winst zonder verlies, alleen maar licht zonder donker.
Maar, in der waarheid, is het mooie leven in het lijden te ontdekken,
plezier kunnen wij alleen herkennen, omdat wij weten wat pijn is,
de opstanding kan er alleen maar zijn, omdat er dood is,
het licht kunnen we alleen maar zien, als het in het donker schijnt.

Lezen: Marcus 8:31-37

Zingen: Lied 598 herhalend ‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur …’

De paaskaars wordt de diaken (Rosalie Herkelman) binnengebracht.

Na het plaatsen van de paaskaars zegt de diaken:
‘Jezus Christus is het licht voor de wereld.’

Zingen: Lied 600: alle vijf verzen (‘Licht, ontloken aan het donker’)

Witte kleden in de kerk gebracht. Bloemstuk met wit in de kerk gebracht.

Voorganger:
Het gebeurt dus toch wel: dat er licht in het donker gaat schijnen,
dat mensen door de opwekkende kracht van God opstaan uit hun doodsbestaan.
Als ik zie dat de tegenwoordige leden van het lichaam van Christus
opstaan uit hun doodsbestaan en leven in vreugde,
als ik hun licht zie schijnen en hoe zij het goddelijke levenslicht aan elkaar doorgeven,
als ik dat allemaal zie en ervaar,
dan geloof ik dat God … Jezus Christus, de Mensenzoon uit de dood heeft opgewekt.
Hij is inderdaad niet onder de doden, maar onder de levenden te vinden en te ervaren.

Lezen: Lucas 24:1-12

Zingen: Lied 608: alle drie verzen (‘De steppe zal bloeien’)

Gebeden:
God van licht en leven, wij danken U
voor de vertroosting en bemoediging van uw opwekkende kracht.
Wij danken en loven U, omdat er mensen zijn, leden van uw lichaam,
die dagelijks opstaan uit hun doodsbestaan en leven in vreugde.
Wij danken U dat wij, door de inspiratie van uw opstandelingen, mogen geloven
dat Jezus Christus, uw Mensenzoon, dagelijks opstaat en leeft.
Wij danken U dat wij uw aanwezigheid in ons leven mogen ervaren
door Jezus die wij vinden onder de levenden om ons heen.

God van opstanding en leven, laat het licht dat Gij in ons midden hebt ontstoken,
nooit meer doven.
Laat deze kaars ons, keer op keer, vertellen van de weg, van de waarheid en het leven.
Zo is uw Mensenzoon voor ons een lichtkolom van hoop.
Blijft U ons inspireren met uw opwekkende kracht, liefdevolle God,
zodat wij uw opstanding en ‘licht en leven’ aan elkaar blijven doorgeven … ?

Slotlied: Lied 611: alle vier verzen (‘Wij zullen leven, God zij dank’)