Dienst Pasen 4 april 2021

Geplaatst op 03 apr 2021

Liturgie Pasen 4 april 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Liturgische kleur: wit
Thema: ‘De opstanding en verbondenheid’

Orgel: Henk van Andel
Dwarsfluit: Marja van Heelsum
Zang: Huib en Marianne Hartman / Goof en Liesbeth Verspui

Voor de dienst: ‘Allegro’ uit: Fluitsonate in e (J.S. Bach)

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied 600: alle vijf verzen (‘Licht, ontloken aan het donker’)

Moment voor de kinderen:
Paasproject met als thema ‘Levensweg” door de leiding van de zondagsschool.

Smeekgebed (Kyrie) als drempelgebed

Gloria (Loflied) 630:1 en 3 (‘Sta op! – Een morgen ongedacht’)

Bijbellezing door de lector: Johannes 20:1 – 18

Zingen: Lied 625 alle drie verzen (‘Groen ontluikt de aarde’)

Overdenking
Thema: ‘De opstanding en verbondenheid’

Muzikaal moment’Andante’ uit: Fluitsonate in e (J.S. Bach)

Zingen: Lied 622:1 en 3 (‘Nu triomfeert de Zoon van God’)

Gebeden: Dank- en voorbeden, stilgebed,
het Onze Vader-gebed hardop uitgesproken:
(oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling en diaken van dienst

Slotlied: Lied 634: allebei verzen (‘U zij de glorie’)

Zegen
In vertrouwen dat het goed is, en goed komt, gaan wij op weg,
met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen (gezongen)

Muziek
Voorspel en koraal: ‘Heut triumphieret Gottes Sohn’ (J.S. Bach)