Dienst Hemelvaartsdag 9 mei 2024

Geplaatst op 07 mei 2024

Liturgie gezamenlijke dienst Hemelvaartsdag 9 mei 2024

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema ‘Hemelvaart’
Organist: Henk van Andel
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Allemande (uit: 2e Franse Suite) – J. S. Bach (1685-1750)

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 96: 1 en 6 (‘Zing voor de Heer op nieuwe wijze’)

Smeekgebed (Kyrië):
Na iedere gebedsintentie (er zijn drie) zingen we:
‘Heer, onze Heer, ontferm U’ op melodie door de organist aangegeven: Lied 367b

Glorialied: Lied 663: allebei verzen (‘Al heeft Hij ons verlaten’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Handelingen 1: 1 – 14

Zingen: Lied 666: allebei verzen (‘De Heer is opgetogen’)

Overweging
Tekst: Handelingen 1:11 ‘Ze zeiden: ‘Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Deze Jezus die uit jullie midden in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde wijze terug komen, als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.’
1. Verbaasd en radeloos staren naar de hemel
2. Uiteindelijk een uitvaart voor Jezus
3. Hemelvaart geeft ruimte voor de bemoedigende levenskracht van de liefde.

Muzikaal moment: Sarabande (uit: 2e Franse suite) – J. S. Bach

Zingen: Lied 667: alle zes verzen (‘Hij leeft, naar de hemel gevaren’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: (gezongen) Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Kinderen van de oppasdienst komen weer terug in de kerk.

Slotlied: Lied 662: 1, 3 en 4 (‘Heer, komt in deze tijd’)

Zegen,
A: Amen (gezongen)

Orgelspel: Air (uit: 2e Franse Suite) – J. S. Bach