Dienst Hemelvaartsdag 13 mei 2021

Geplaatst op 10 mei 2021

Gezamenlijke dienst Hemelvaartsdag 13 mei 2021

Voorganger: ds. Christien Flier
Liturgische kleur: wit

Orgelspel: Canzona – Joh. K. Kerll (1627-1693)

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: psalm 150

Bemoediging en groet
Drempelgebed
Smeekgebed

Zingen: Glorialied: 405: 1

Bijbellezing: Lucas 24: 49-53

Zingen: Lied 648 als acclamatie bij de evangelielezing

Overweging

Muzikaal moment: Ciacona – Joh. K. Kerll

Zingen: Lied: 662: 1 en 3

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Slotlied: 209

Zegen

Orgelspel: Psalm 150 – Toon Hagen (geb. 1959)