Dienst Goede Vrijdag 2 april 2021

Geplaatst op 02 apr 2021

Liturgie Goede Vrijdag 2 april 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Liturgische kleur: rood
Thema: ‘Jezus sterft’

Zang: Sietse van Wijgerden en Joke van der Beek
Muziekteksten uit de Matthäus en Johannes Passion (J.S. Bach)
Piano: Tonnie Meinhardt
Dwarsfluit: Marja van Heelsum

Liturgische schikking: (door de voorganger gelezen)

Aanvangslied: 556:1 en 2 (‘Alles wat over ons geschreven is’)

Drempelgebed

Kyrië: Zingen: Lied 558:1,4,5,6,7,8,9 en 10 (‘Jezus om uw lijden groot’)

Bijbellezingen door de lector (Marianne Hartman) gelezen:

Schriftlezing Johannes 18: 1-11

Muziek

Schriftlezing: Johannes 18: 12-27

Muziek

Schriftlezing: Johannes 18: 28-40

Muziek

Schriftlezing: Johannes 19: 1-16a

Muziek

Schriftlezing: Johannes 19: 16b-30

Doven van de Paaskaars (door de voorganger)

Verwijderen van de kleur uit de kerk

Muziek

Schriftlezing: Johannes 19: 31-37

Muziek

Schriftlezing Johannes 19: 38-42

Muziek die meer stilte is dan geluid