Dienst eerste pinksterdag 23 mei 2021

Geplaatst op 20 mei 2021

Liturgie Pinksteren 23 mei 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Liturgische kleur: rood.
Thema: ‘Geboren’

Orgel: Wynsen Faber
Dwarsfluit: Marja van Heelsum
Zang: Huib en Marianne Hartman / Goof en Liesbeth Verspui

Voor de dienst: Menuet (G.F. Händel)

Welkomstwoord door de ouderling van dienst (Marianne Bouman)

Aanvangslied: Lied 688 alle vier verzen (‘Heilige Geest, Gij zijt als de wind’)

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen

Zingen: Kinderlied: 683 alle vier verzen (‘Het is feest vandaag, het is pinksterfeest’)

Smeekgebed (Kyrie) als Drempelgebed naar Lied 673 ‘Heilige liefdeskracht’ (door de voorganger),
met gezongen responsies (299d eerste stukje?) door de vier zangers.

Zingen: Loflied (Gloria) 686 alle drie verzen (‘De Geest des Heren heeft’)

Bijbellezing door de lector gelezen: Handelingen 2: 1-24

Zingen: Lied 701 alle vier verzen (‘Zij zit als een vogel’)

Overweging: Thema: ‘Geboren’

Muzikaal moment: Hornpipe (H. Purcell)

Zingen: Lied 682 allebei verzen (‘Dit is het wonder: de kracht van de Geest’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden,
het Onze Vader-gebed gezongen: 369b

Zingen: Lied 687 alle drie verzen (‘Wij leven van de wind’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:

De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen, amen, amen (gezongen)

Muzikaal moment: Menuet II (G. Ph. Telemann)