Dienst 9 oktober 2022

Geplaatst op 07 okt 2022

Liturgie zondag 9 oktober 2022

Voorganger: ds. E. de Waard, Doorwerth
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 90: 1 en 8

Bemoediging en groet door het zingen van lied 291d door cantor en voorganger

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.

Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 237

Inleiding

Orgelspel

Bijbellezingen: 1e Schriftlezing: Genesis 32: 2-8

Zingen: Lied 990: 1, 2 en 3

2e Schriftlezing: Genesis 32: 22-32

Zingen: Lied 941: 1 en 2

3e Schriftlezing: Genesis 33: 1-10

Zingen Lied 528

4e Schriftlezing: Handelingen 17: 28

Een uitleg

Muzikaal moment

Zingen: Lied 825: 3 en 5

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 823: 1, 2 en 4

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel