Dienst 9 mei 2021

Geplaatst op 07 mei 2021

Liturgie 9 mei 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Doopviering van Victoria Heuvelman
Liturgische kleur: wit.
Thema: ‘Vreugde’

Voorganger: ds. Adrian Blom
Ouderling van dienst: Liesbeth Verspui
Diaken: Rosalie Herkelman
Orgel: Sietse van Wijgerden
Zang: Goof en Liesbeth Verspui / Huib en Marianne Hartman
Lector: Marianne Hartman

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 347 alle drie verzen (‘Here Jezus, wij zijn nu’)

Bemoediging en groet

Smeekgebed (Kyrie) als Drempelgebed Lied 356:1, 6 en 7 (‘O God die uit het water’)

Zingen: Loflied (Gloria) 351 alle drie verzen (‘In U zijn wij begrepen’)

Bijbellezing door de lector gelezen: Prediker 9: 7 – 12

Zingen: Opwekking 172 (naar psalm 139)

Overweging: Thema: ‘Vreugde’

Muzikaal moment

Zingen: Lied 357 alle drie verzen (‘Heer, een nieuw geboren kind’)

Victoria Heuvelman wordt gedoopt

Zingen: Lied 354: 3, 4 en 5 (‘Jij huilt nog van verwondering’)

Zangers zingen, namens de gemeente, de dopeling, Victoria, toe: Lied 363 (naar psalm 134:3)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stilgebed,
het Onze Vader-gebed gezongen 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 675 allebei verzen (‘Geest van hierboven’)

Zegen: In vreugde … gaan we … met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.
Amen (gezongen)