Dienst 9 juni 2024

Geplaatst op 07 jun 2024

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk, zondag 9 juni 2024

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Delen’

Organist: Henk van Andel
———————————————————————————————————————————-
Orgelspel: Voluntary – E. Elgar (1857-1934)

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 146: 1 en 5 (‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’)

Moment voor de kinderen: (door de leiding van de zondagsschool)

Kinderlied: Lied 935: alle drie verzen (‘Je hoeft niet bang te zijn’)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars. Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië):
Na iedere gebedsintentie zingen we:
Lied 367b (‘Heer, onze Heer, ontferm U’)

Glorialied: Lied 971: alle drie verzen (‘Zing een nieuw lied voor God de Here’)

Gebed bij de bijbellezingen

Bijbellezingen: 1e Lezing: Rechters 12: 1-6

Zingen: Lied 321: 1, 3 en 7 (‘Niet als een storm, als een vloed’)

2e Lezing: Handelingen 6: 1-7

Zingen: Lied 976: alle drie verzen (‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’)

Overdenking: Thema: ‘Delen’
Handelingen 6:1
‘Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment
ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Hebreeuwssprekenden verweten
dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld.’
1. De ene groepering en de andere groepering
2. De verantwoordelijkheden voor contact wederzijds met elkaar delen
3. Geleid door Gods geest van liefde

Muzikaal moment: Voluntary – E. Elgar (1857-1934)

Lied 973: alle vier verzen (‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’)

Gebeden: Dank- en voorbeden, stilgebed,
het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 974: 1, 3 en 4 (‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’)

Zegen,
A: ‘Amen’(gezongen)

Orgelspel: Gavotte – M. Camidge (1758-1844)