Dienst 9 juli 2023

Geplaatst op 07 jul 2023

 

 • Orgelspel
 • Welkom
 • Lied 136; 1, 3, 11 en 12
 • Stil gebed
 • Bemoediging en groet
 • Gebed, acclamatie lied 367b
 • Lied 903: 1 en 5
 • Gebed
 • Moment met de kinderen en kinderlied
 • Lezing: Matteüs 11: 25-30
 • Lied 840
 • Overweging ‘Rust’
 • Muzikaal moment
 • Lied 841: 1 en 2
 • Gedachtenis Jacob Jan Roeland
 • Lied 23b: 1 en 5
 • Gebeden, afgesloten met lied 369b
 • Aankondiging collecten
 • Lied 1014
 • Zegen met gezongen amen
 • Orgelspel