Dienst 8 november 2020

Geplaatst op 07 nov 2020

Orde van dienst van de hervormde gemeente Sleeuwijk, zondag 8 november 2020

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Vermeerdering van vreugde oftewel Groei van genot’

Deze dienst wordt live uitgezonden en gehouden met een beperkt aantal gemeenteleden.
Aanvang: 10.00 uur.

Orgelspel:
Wer nur den lieben Gott lässt walten (lied 905, 2 variaties) – J.G. Walther

De koorleden staan op het liturgisch centrum

Binnenkomst diaken, ouderling van dienst en predikant

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 149: 1, 2 en 3 (‘Halleluja! Laat opgetogen’)

Bemoediging en groet:

Drempelgebed

Smeekgebed en Loflied (Kyrie en Gloria) samen gezongen:
Lied 859, alle vier verzen (‘Schuldig staan wij voor U, Heer’)

Bijbellezing door de lector gelezen:
Matteüs 25: 14 – 30

Zingen: Lied 811, alle drie verzen (‘Zoals een moeder zorgt’)

Overweging: Thema: ‘Vermeerdering van vreugde oftewel Groei van genot’

Muzikaal moment: Trio – G.H. Stölzel

Zingen: Lied 783, alle drie verzen (‘Voor mij is geluk’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden,
het Onze Vader-gebed: hardop uitgesproken door koor:

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Slotlied: 880, alle vier verzen (‘Het leven op aarde is vreugde en rijkdom’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen, amen, amen (gezongen door koorleden)

Orgelspel:
Nun lob, mein Seel, den Herren (lied 103a) – J.G. Walther