Dienst 8 augustus 2021

Geplaatst op 07 aug 2021

Liturgie Gezamenlijke dienst 8 augustus 2021

Voorganger: ds. mw. C. Flier
Liturgische kleur: groen

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 146: 1 en 3

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Gebed

Zingen: Loflied 867

Bijbellezing: (door de lector gelezen)

Johannes 6: 22 – 29

Zingen: Lied 935

Overweging

Muzikaal moment

Zingen: Lied 919: 1, 2 en 4

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het gezongen Onzevader-gebed: Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 906: 1, 5 en 8

Zegen

Orgelspel