Dienst 7 mei 2023

Geplaatst op 05 mei 2023

Liturgie zondag 7 mei 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘God zien’
————————————————————————————————————————-
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

In stilte bereiden we ons voor op de dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 149: 1 en 3 (‘Halleluja! Laat opgetogen’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 657: 1 ,2 en 4 (‘Zolang wij ademhalen’)

Gebed bij de bijbellezing

Bijbellezing: Lezen: Johannes 14: 1-14

Zingen: Lied 663: allebei verzen (‘Al heeft Hij ons verlaten’)

Overdenking: Thema: ‘God zien’
Johannes 14:9 ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.
Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?
10. Geloof je niet dat ik in de Vader ben, en dat de Vader in Mij is?’

1. Ons verlangen om God te zien
2. Onze angst om God te zien
3. De visuele beelden van God die wij in ons dragen
4. Wij zien God in het levende lichaam van Christus.

Muzikaal moment

Zingen: Lied 642: 1, 7 en 8 (‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’)

Gebeden: Dank- en voorbeden, stilgebed,
het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 412: 1 en 3 (‘Wij loven U, o God, belijden U als Heer’)

Zegen,
A: ‘Amen’(gezongen)

Zingen: Lied 708:1 en 6 (‘Wilhelmus van Nassouwe’)

Orgelspel