Dienst 7 januari 2024

Geplaatst op 04 jan 2024

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk, zondag 7 januari 2024. Epifanie

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Wie waagt’
———————————————————————————————————
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 146c: 1 en 6 (‘Alles wat adem heeft love de Here’)

Moment voor de kinderen
Kinderlied: Lied 923: alle drie verzen (‘Wil je wel geloven’)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)
Na iedere gebedsintentie zingen we:
‘Heer, onze Heer, ontferm U’ op de melodie door de organist aangegeven: Lied 367b

Glorialied: Lied 495: 1, 3 en 4 (‘Toen midden in de wintertijd’)

Gebed bij de bijbellezing

Bijbellezing: Matteüs 2: 1-12

Zingen: Lied 475: alle drie verzen (‘Ik mag hier aan uw kribbe staan’)

Verkondiging: ‘Wie waagt’
Matteüs 2:1 ‘… er kwamen magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan.’
1. De vreemde vrienden uit het Oosten bij de vreemde Jezus op kraamvisite
2. De verschijning van de vreemde God in de gestalte van de vreemdeling
3. De type die de gok waagt om op de God van Jezus te vertrouwen

Muzikaal moment

Zingen: Lied 503: 1, 2 en 4 (‘Wij staan aan een kribbe’)

Overlijdensbericht: Mevrouw Maaike Dirkje de Bruyn- de Groot

De gedachteniskaars wordt met het licht van de Paaskaars aangestoken
door de ouderling van dienst.

Zingen: Lied 247: 1 en 5 (‘Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt’)

Gebeden: Dank- en voorbeden, stilgebed,
het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 494: alle drie verzen (‘Vanwaar zijt Gij gekomen’)

Zegen,

A: ‘Amen’(gezongen)

Orgelspel