Dienst 7 augustus 2022

Geplaatst op 05 aug 2022

Orgelspel
Welkom
Lied 33: 1
Bemoediging en groet
Lied 33: 8
Gebed
Lied 412: 1
Moment met de kinderen en kinderlied
Gebed
Lezing: Jesaja 65: 17-25
Lied 756: 1, 2, 3 en 6
Lezing: Lucas 12: 32-40
Lied 461: 1 en 3
Verkondiging: ‘Wachten, wachten, wachten…’
Lied 751
Gebeden, afgesloten met gesproken ‘Onze vader’
Aankondiging collecten
Lied 415: 1 en 2
Zegen
Lied 415: 3
Orgelspel