Dienst 7 april 2024

Geplaatst op 05 apr 2024

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk, zondag 7 april 2024

Voorganger: ds. Nienke van Andel

Liturgische kleur: wit

————————————————————————————————————–

Orgelspel: Cornet Voluntary – J. Stanley (1713-1786)

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: LB 81a (Psalmen Anders)

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool, uit Kind op Zondag)

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

 

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje

met het licht van de paaskaars.

Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

 

Kyriegebed

Loflied: Lied 648

Gebed voor de opening van de bijbel

1e Bijbellezing: 1 Johannes 5: 1-6

Zingen: Lied 619: 1, 2, 5 en 6

2e Bijbellezing: Johannes 20: 19-31

Zingen: Lied 918

 

Verkondiging

 

Muzikaal moment: Flute piece – W. Hine (1687-1730)

Zingen: Lied 343

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,

het Onzevader-gebed Lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 978: 1, 2 en 4

Zegen,

A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Voluntary – J. Stanley