Dienst 6 september 2020

Geplaatst op 02 sep 2020

Deze dienst is zondagochtend rechtstreeks te beluisteren via kerkdienstgemist.
Zondagmiddag wordt ook de video-opname van deze dienst beschikbaar gesteld.

ORDE VAN DIENST VOOR ZONDAG 6 september 2020

Bevestiging Ambtsdragers Hervormde Gemeente Sleeuwijk
Thema: ‘(On)eensgezindheid’

Voorganger: Ds. Adrian Blom
Ouderling van Dienst:  Martin Boot
Organist: Sietse van Wijgerden
Lector: Leida van Diest
Kosters: Han Schouten
Zangers: Leida en Henk van Diest / Liesbeth en Goof Verspui / Nel van Dalen

-Orgelspel

-Welkomstwoord door de ouderling van dienst

-Aanvangslied: Psalm 149: 1 en 3

-Bemoediging en groet

-Drempelgebed door de voorganger

-Smeekgebed en Gloria: Lied 967: 1, 3, 5 en 7

-Bijbellezing door de lector gelezen: Matteüs 18:15-20

-Zingen: Lied 800: 1 en 3

-Overweging: Thema: ‘(On)eensgezindheid’

-Muzikaal moment

-Zingen: Lied 970: 1, 4 en 5

-Afscheid van aftredende ambtsdragers

Van een aantal van onze officiële dienstdoenden is de diensttermijn verstreken,
namelijk van:
-onze jeugdouderling Inge Schippers,
-onze diakenen Jenny Stoutjesdijk, Ella van Weverwijk, Floris Lagrouw en Bas van
Breugel,
-onze pastoraal ouderlingen Annie de Jong en Jenny Assink
-onze ouderling kerkrentmeester Riet Gelderblom
-onze moderamenleden Marlies van der Burg (oad), Wilma Melse (scriba) en Cees
Reemst (voorzitter kr)
-onze kerkrentmeester: Kees de Graaf

-Zingen: Psalm 90: 8

-Presentatie van aantredende ambtsdragers
Die hun ambt hervatten:
Ouderling Algemene Dienst: Marianne Bouman
Ouderling kerkrentmeester: Frank van Heelsum
Diaken: Marianne Hartman

Die in hun ambt worden bevestigd:
Pastoraal ouderling: Joke van der Beek,
Jeugdouderling: Manon van Strien
Diaken: Rosalie Herkelman
Scriba: Elly de Munnik
Voorzitter kerkenraad: Gijsbert van der Beek
Kerkrentmeester: Gert van Oort.

 

AANVAARDING EN VERWELKOMING

– Zingen: Lied 672:1 en 6

– Gebeden: dankgebed, voorbeden en het Onze Vader-gebed hardop uitgesproken:

– Mededelingen door de ouderling van dienst

– Zingen: Lied 974:1 en 2

– Zegen

– Piano – / Orgelspel