Dienst 6 november 2022

Geplaatst op 04 nov 2022

Liturgie zondag 6 november 2022, Dankdag

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema ‘De gaven op Dankdag’
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied uit Zimbabwe:
‘Als ik geloof en jij gelooft’ (‘If you believe and I believe’)
Eerst Nederlandse versie, dan Engelse versie, dan Nederlandse versie

Als ik geloof en jij gelooft en samen bidden wij,
dan komt de goede Geest tot ons en zie: Gods volk wordt vrij;
en zie: Gods volk wordt vrij; en zie: Gods volk wordt vrij;
dan komt de goede Geest tot ons en zie: Gods volk wordt vrij!

If you believe and I believe and we together pray,
the Holy Spirit must come down and set God’s people free.
And set God’s people free, and set God’s people free;
the Holy Spirit must come down and set God’s people free.

Als ik geloof en jij gelooft en samen bidden wij,
dan komt de goede Geest tot ons en zie: Gods volk wordt vrij;
en zie: Gods volk wordt vrij; en zie: Gods volk wordt vrij;
dan komt de goede Geest tot ons en zie: Gods volk wordt vrij!

Moment voor de kinderen

Kinderlied: Lied 174: alle drie verzen (‘Naäman woonde in het land naast Israël’)

Smeekgebed (Kyrië)en Glorialied: Psalm 130: alle vier de verzen (‘Uit diepten van ellende’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: 2 Koningen 5: 19b-27 (NBV21)

Zingen: Lied 717:1 en 2 (‘Waartoe geploegd, als `t zaad’)

Overweging.
Thema: ‘De gaven op Dankdag’
2 Koningen 5:23 ‘… Naäman stond erop dat Gechazi het geschenk zou aannemen … .’

1. De gaven uit dankbaarheid die er niet mochten zijn
2. Gechazi’s zorg om het goede werk bekostigbaar te houden
3. Elisa geeft weinig … aan wie veel geeft.
4. Ontvangen zonder iets te hoeven geven; geven zonder iets te hoeven ontvangen

Muzikaal moment

Zingen: Lied 718: alle vier verzen (‘God, die leven hebt gegeven’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed: gezongen Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: (lied uit Zuidelijk Afrika)
‘t Woord van God maakt ons vrij’, alle drie verzen (in het Nederlands gezongen)
(De woorden graag op de beamer)

`t Woord van God maakt ons vrij, ja het maakt vrij.
`t Woord van God maakt ons allen vrij, ja het maakt vrij.
Ik heb het je al zoveel keer verteld: het maakt vrij.
Ik heb het je al zoveel keer verteld: het maakt vrij.

`t Woord van God maakt ons sterk, ja het maakt sterk.
`t Woord van God maakt ons allen sterk, ja het maakt sterk.
Ik heb het je al zoveel keer verteld: het maakt sterk.
Ik heb het je al zoveel keer verteld: het maakt sterk.

`t Woord van God roept ons allen, ja het roept ons.
`t Woord van God roept ons om te gaan, ja het roept ons.
Ik heb het je al zoveel keer verteld: het roept ons.
Ik heb het je al zoveel keer verteld: het roept ons.

Zegen

Lied 872 ‘Masithi Amen’ (gezongen, twee- of driemaal herhaald )

Orgelspel