Dienst 6 maart 2022

Geplaatst op 03 mrt 2022

Liturgie 1e zondag van de Veertigdagentijd, 6 maart 2022.

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars.
Thema: ‘Kriebels’
————————————————————————————————————-

Orgelspel: Projectlied oefenen met de gemeente

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 144:1 en 5 (‘Gezegend zij de Heer die te allen tijde’)

Bemoediging en groet

Projectlied

Smeekgebed (Kyrie) als Drempelgebed Lied 561: alle vijf verzen (‘O liefde die verborgen zijt’)

Bijbellezing: Johannes 11: 55 – 12: 11

Zingen: Lied 563: 1 en 4 (‘De geur van mirre’)

Overweging: Thema: ‘Kriebels’

Muzikaal moment

Zingen: Lied 552: alle drie verzen (‘Dit is een dag van zingen’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stilgebed,
het Onze Vader-gebed gezongen Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 550: alle drie verzen (‘Verheug u, gij dochter van Sion’)

Zegen

Amen (gezongen)

Orgelspel