Dienst 6 juni 2021

Geplaatst op 04 jun 2021

Liturgie zondag 6 juni 2021 Hervormde gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen.
Thema: ‘Gerechtigheid omwille van ons leven’

Orgelspel: Voluntary in d-minor (Largo – Allegro) – S. Long

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 146:1, 4 en 5 (‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’)

Bemoediging en groet

Zingen: Loflied (Gloria) 864: 1, 2, 4 en 5 (‘Laat ons de Heer lofzingen’)

Bijbellezing: Johannes 3: 22 – 36

Zingen: Lied 1012: 1, 2, 3 en 5 (‘Geef aan de wereld vrede, Heer’)

Overweging
Thema: ‘Gerechtigheid omwille van ons leven’
Johannes 3: 36 ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven,
wie de Zoon niet gehoorzamen, zal dat leven niet kennen;
integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’
1. Pittige uitdaging is ‘de toorn van God’.
2. Met bevlogenheid het onrecht tussen mensen en groepen bestrijden
3. Omwille van ons leven recht doen en onrecht bestrijden

Muzikaal moment: Pastorale – Ch. Wesley

Zingen: Lied 990 alle zes verzen (‘De laatsten worden de eersten’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, het Onze Vader-gebed gezongen: 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 1014: 1, 3 en 5 (‘Geef vrede door van hand tot hand’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen amen amen (gezongen)

Orgelspel: Gavotte – M. Camidge