Dienst 6 augustus 2023

Geplaatst op 04 aug 2023

Orde voor de gezamenlijke dienst op zondag 6 augustus 2023

Orgelspel

Welkom

Lied 68:7

Bemoediging en groet

Openingsgebed

Lied: 354

Doop  Inleiding op de doop gevolgd door de gezongen geloofsbelijdenis: 340b

Binnendragen David bij het luisteren naar “Ik wens jou” van Trinity

Doopvragen

Doopbediening aan David Christian Leonard Jordaan

Aansteken van de doopkaars en inschrijving in het doopboek

Aanvaarding door de gemeente

Lied 348:6.9

Moment KND en lied ‘Dank u Wel’ (YouTube)

Gebed voor de opening van het woord

Lezing Romeinen 8:31-39

Lied 675

Verkondiging

Lied 793

Gebeden, afgesloten met het gezamenlijk uitgesproken ‘Onze Vader’

Mededelingen over de collecte

Slotlied 910:1.2.3

Zegen, beantwoord met lied 415:3

Orgelspel