Dienst 5 september 2021

Geplaatst op 03 sep 2021

Liturgie zondag 5 september 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Bron van levenslust voor elkaar’

Orgelspel: Voluntary – W. Boyce (1710-1779)

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 276 alle drie verzen (‘Zomaar een dak’)

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Smeekgebed (Kyrie) als drempelgebed

Loflied (Gloria): Lied 283:1, 2, 3 en 4 (‘In de veelheid van geluiden’)

Bijbellezing: Johannes 7: 1 – 24

Zingen: Lied 827 alle vier verzen (‘Mensen wij zijn geroepen om te leven’)

Overweging: Thema: ‘Bron van levenslust voor elkaar’

Johannes 7:11
‘Intussen keken de Joden op het feest al naar hem uit en ze vroegen zich af waar hij was.’
1. Waar kunnen wij duurzame levenslust en levenskracht vinden … ?
2. Confrontatie met de macht
3. De wijsheid van onze zoekende houding

Muzikaal moment: Poco lento – E. Elgar (1857-1934)

Zingen: Lied 806 alle drie verzen (‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, het Onze Vader-gebed gezongen (369b)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Als slotlied zingen we nu Lied 802, de verzen 1, 3 en 4.

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:

De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen, amen, amen

Orgelspel: Voluntary – J. Stanley (1713-1786)