Dienst 5 november 2023

Geplaatst op 02 nov 2023

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk, zondag 5 november 2023. Dankdag.

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema ‘Dankbaar voor het kwetsbare kostbare’
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 218: alle vijf verzen (‘Dank U voor deze nieuwe morgen’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: Lied 923: alle drie verzen (‘Wil je wel geloven’)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)
Na iedere gebedsintentie zingen we:
‘Heer, onze Heer, ontferm U’ op de melodie door de organist aangegeven: Lied 367b

Loflied (Gloria): Lied 981: alle vijf verzen (‘Zolang er mensen zijn op aarde’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1e Lezing: Spreuken 9: 1-18

Zingen: Lied 846: 1, 2 en 6 (‘De wijsheid van vóór alle tijden’)

2e Lezing: Matteüs 25: 1-13

Zingen: Lied 751: 1, 4 en 5 (‘De Heer verschijnt te middernacht’)

Overweging. Thema ‘Dankbaar voor het kwetsbare kostbare’

Muzikaal moment

Zingen: Lied 1005: alle vijf verzen (‘Zoekend naar licht’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: (gezongen) Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 718: alle vier verzen (‘God, die leven hebt gegeven’)

Zegen,
A: ‘Amen’ (gezongen)

Orgelspel