Dienst 5 februari 2023

Geplaatst op 04 feb 2023

Orgelspel
Woord van welkom
Lied 146: 1 en 3
Bemoediging en groet
Kyriegebed met lied ‘Heer, ontferm U over ons’ door koor en gemeente
1x voorafgaand aan gebed (elke keer begint het koor, de gemeente herhaalt)
3x na gebedsintentie
1x als afsluiting
Lied 303: 1 (koor), 2 en 3 (allen)
Introductie van jaarproject van de diaconie
Moment met de kinderen en kinderlied
Lezing uit 1 Korintiërs 2: 1-5
Lied 970: 1 (allen), 4 (koor) en 5 (allen)
Lezing uit Matteüs 5: 13-16
Lied 458 door koor
Verkondiging
Lied 873 (NL): 1 x koor, 2x gemeente, afgesloten door koor
Dankgebed en voorbeden, afgesloten met lied 1006
Mededelingen
Collectemoment onder orgelspel
Lied 838
Zegen, beantwoord met lied 431b
Orgelspel