Dienst 4 oktober 2020

Geplaatst op 03 okt 2020

Orde van dienst van de Hervormde Gemeente Sleeuwijk
Israëlzondag 4 oktober 2020

Voorganger: ds. M. Wagenvoorde, Breda

Deze dienst wordt live uitgezonden en gehouden met een beperkt aantal gemeenteleden.
Aanvang: 10.00 uur.

Klik in het bovenstaande venster op “Bekijken op Youtube”

Orgelspel

Binnenkomst diaken, ouderling van dienst en predikant

Welkomstwoord door de ouderling van dienst:

Aanvangslied: Psalm 80: 1, 4 en 6

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Smeekgebed

Glorialied: Lied 871: 1 t/m 4

Bijbellezingen door de lector gelezen uit de NBG-bijbel:

Eerste lezing: Jesaja 5: 1 t/m 5

Zingen: Lied 993: 1 t/m 7

Tweede lezing: Mattheus 21: 33 t/m 43

Zingen: Lied 612: 1 t/m 3

Overweging

Muzikaal moment

Zingen: Lied 841: 1 t/m 4

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,  het Onzevader-gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 864: 1, 2 en 5

Zegen, afgesloten met Amen door voorganger.