Dienst 4 juli 2021

Geplaatst op 01 jul 2021

Liturgie zondag 4 juli 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Vrij verder’
————————————————————————————————————

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied 157a:1, 2 en 3 (‘Mijn ziel maakt groot de Heer’)

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool)

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Smeekgebed (Kyrie) als drempelgebed

Loflied (Gloria): Psalm 146c: 1, 3 en 5 (‘Alles wat adem heeft love de Here’)

Bijbellezing: Johannes 5: 1 – 18

Zingen: Lied 647 alle vier verzen (‘Voor mensen die naamloos’)

Overweging: Thema: ‘Vrij verder’

Muzikaal moment

Zingen: Lied 630: 1, 2 en 4 (‘Sta op! – Een morgen ongedacht’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden,
het Onze Vader-gebed gezongen (369b)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Als slotlied wordt nu gezongen, Lied 611, alle vier de verzen.

Zingen: Lied 611 alle vier verzen (‘Wij zullen leven, God zij dank’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel