Dienst 31 oktober 2021

Geplaatst op 29 okt 2021

Liturgie zondag 31 oktober 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Waarlijk zien is zoekend blijven kijken’
———————————————————————————————-
Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 454: 1, 3, 4 en 5

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen: (door leiding zondagsschool)

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Smeekgebed (Kyrie) als drempelgebed (door de voorganger gesproken)

Loflied (Gloria): Lied 433: 1, 2 en 5 (‘Kom tot ons, de wereld wacht’)

Bijbellezing: Johannes 9: 1 – 41

Zingen: Lied 534: 1 en 4 (‘Hij die de blinden weer liet zien’)

Overweging: Thema: ‘Waarlijk zien is zoekend blijven kijken’
Johannes 9:41 ‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn.
Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde.’

1. Het licht van God ervaren en uitleven
2. De zienden en de blinden
3. Wie heeft de bevoegdheid om aan te duiden wat goed is?
4. Waarlijk zien is zoekend blijven kijken.

Muzikaal moment

Zingen: Lied 607: 1 en 3 (‘Gij zijt voorbij gegaan’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden,
het Onze Vader-gebed gezongen (369b)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Slotlied 448: 1, 5 en 9 (‘Het volk dat wandelt in het duister’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
De ENE zegene u en behoede u;
de ENE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de ENE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Amen, amen, amen (ingetogen door de gemeente gezongen)

Orgelspel