Dienst 30 april 2023

Geplaatst op 26 apr 2023

Orde van dienst voor zondag 30 april 2023 in de Ontmoetingskerk

Gezamenlijke dienst rondom het thema van 4 en 5 mei “Leven met oorlog”

Orgelspel

 

Welkom

Lied 78:1.2

Bemoediging en groet

Lied 78:14

Gebed om ontferming

Lied 657

Moment KND met kinderlied 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal’

Gebed voor de opening van het Woord

Lezing Jesaja 2:1-5

Lied 1016

Lezing Lukas 21:5-19

Lied 1010

Verkondiging

Lied 1014

Gebeden afgesloten met het gezamenlijk gezongen ‘Onze Vader’, 1006

Aankondiging collecten

Slotlied 708:1.6

Zegen met gezongen amen 431b

Orgelspel